Ambulanto za klinično psihologijo vodi Marjeta Orešnik Žalig, specialistka klinične psihologije z več kot petintrideset let delovnih izkušenj. Ambulanta deluje kot zasebna psihološka ambulanta od leta 2005, ko ji je bila dodeljena koncesija s strani Ministrstva za zdravje. Kot koncesijska dejavnost poteka preko napotnice, možna je tudi samoplačniška storitev. V Ambulanti za klinično psihologijo je poudarek na delu z otroki, mladostniki, starši in mlajšimi odraslimi z raznimi razvojnimi, vzgojnimi, čustvenimi, učnimi, psihosocialnimi in drugimi problemi.

je diplomirana psihologinja, specialistka klinične psihologije z opravljenimi:

 

• Študij in diploma iz psihologije na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

• Specialistični izpit iz klinične psihologije Univerze v Ljubljani

• Podiplomski študij iz psihoterapije

• Podiplomski študij in izpit iz psihopatologije

• Podiplomski študij in izpit iz pedopsihiatrije

• Tečaj in izpit iz vedenjsko kognitivne terapije I. in II. stopnja

• Udeleženka supervizijske edukacijske skupine na področju razvojno analitične psihoterapije

• Udeleženka individualne supervizije iz psihodinamske psihoterapije

Marjeta Orešnik Žalig

Ordinacijski čas:

Naročanje:

P:

T:

S:

Č:

P:

P:

T:

S:

Č:

13.30 – 20.00

7.30 – 14.00

7.30 – 14.00

9.00 – 16.00

7.30 – 13.30

13.30 – 16.30

7.30 do 10.30

7.30 do 11.30

12.00 do 15.00

preko telefona:

02 534 10 10

Psihološka dejavnost zajema:

•  Klinično psihološke diagnostične preglede otrok in mladostnikov

•  Sistematske preventivne preglede 3-letnih otrok

•  Preventivne preglede otrok in mladostnikov

•  Preglede in obravnavo otrok z motnjami v razvoju

•  Obravnavo otrok z vedenjskimi težavami, z motnjami izločanja, motnjami hranjenja, motnjami spanja, težavami na področju adaptacije,…

•  Obravnavo otrok in mladostnikov z učnimi težavami, z bralno napisovalnimi težavami, z motnjami pozornosti in koncentracije ter s hiperkinetičnostjo

•  Psihoterapevtsko obravnavo otrok, mladostnikov in mlajših odraslih

•  Obravnavo čustvenih, razpoloženjskih in vedenjskih motenj

•  Svetovanje staršem pri vzgoji in ravnanju z otroki in mladostniki

•  Sodelovanje z zdravniki ter drugimi strokovnimi delavci v zdravstvu, po potrebi tudi s šolami, vrtci, centri za socialno delo in drugimi inštitucijami ( v dogovoru s pacientom)

Kje smo:

Klikni za navodila za pot.

 

Naslov:

Ulica Arhitekta Novaka 9

9000 Murska Sobota

Čakalna doba:

Čakalna doba za klinično psihološko diagnostiko in sistematski psihološki pregled je od 0 – 120 dni. Čakalna doba za psihološko svetovanje in psihoterapevtsko obravnavo otrok, mladostnikov in mlajših odraslih je od 0 – 240 dni.

 

Pri prvi obravnavi je obvezna napotnica za kliničnega psihologa ter kartica ZZZS.
Kartica je potrebna tudi pri vseh nadaljnjih obravnavah.

Povezave:

AMBULANTA
ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO

MARJETA OREŠNIK ŽALIG, spec.klin.psih.

 

Ulica Arhitekta Novaka 9

9000 Murska Sobota

PRITLIČJE

 

Tel.: 02 534 10 10

E-pošta: info@azkp.si

AMBULANTA ZA KLINIČNO PSIHOLOGIJO MARJETA OREŠNIK ŽALIG, spec.klin.psih.; Ulica Arhitekta Novaka 9, 9000 Murska Sobota; Tel.: 02 534 10 10